Podręczniki, mapy, nagrania audio? środki dydaktyczne

sie 11, 2015 by

Podręczniki, mapy, nagrania audio? środki dydaktyczne

Środki dydaktyczne to nie tylko podręczniki szkolne, ale wszystkie urządzenia, przedmioty, które ułatwiają i usprawniają proces dydaktyczny. Dzięki środkom dydaktycznym uczniowie mają możliwość poznania rzeczywistości, wykorzystanie zdobytej wiedzy nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Podręczniki, mapy, nagrania audio ? środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: Philip McMaster

Środki dydaktyczne są stałym elementem procesu uczenia się i bardzo często wpływają na końcowy efekt pracy dydaktyczno ? wychowawczej. Środki dydaktyczne wzbogacają metody nauczania, a także zwiększają ich efektywność. Każda księgarnia stacjonarna czy księgarnia internetowa posiada w swoim katalogu produktów różne środki dydaktyczne, które wpływają na wzrok, słuch, dotyk uczniów, dzięki czemu materiał jest przyswajany w szybszym tempie.

Środki dydaktyczne np. tanie podręczniki bez względu na wydanie powinny dostarczać uczniom bodźców sensorycznych, ułatwiać poznanie pośrednie i bezpośrednie otaczającego świata. Można je podzielić na:

? Wzrokowo ? słuchowe np. projektory filmowe.

? Słuchowe ? instrumenty muzyczne.

? Wzrokowe ? teksty źródłowe, wykresy, symbole.

? Środki, które częściowo automatyzują proces dydaktyczny np. komputery.