Jak wybrać dobre podręczniki?

lis 28, 2015 by

Podręczniki szkolne muszą być wybierane z rozmysłem i dużą odpowiedzialnością, ponieważ wybrane wydawnictwo prawdopodobnie będzie towarzyszyło uczniowi przez cały etap edukacyjny. Czym się kierować przy wyborze podręczników? Najważniejsza jest poprawność merytoryczna, a także metodyczna. Podręczniki muszą być dopasowane do możliwości i umiejętności klasy. Istotne jest także to, aby zawierały wszystkie wymagania z podstawy programowej.

Wszystkie podręczniki, które w swej strukturze zawierają te czynniki są poprawne nie tylko pod względem metodycznym, ale także i merytorycznym. Bardzo ważna jest narracja podręcznika, która powinna być poprowadzona w przystępnym dla uczniów języku. Dobre podręczniki mają zachowaną równowagę pomiędzy treścią, a elementami graficznymi. Liczy się również estetyka i atrakcyjność np. ilustracji, ponieważ te elementy gwarantują efektywność nauki. Treści powinny być uporządkowane w logiczny sposób, najczęściej chronologicznie lub problemowo. Podręczniki mogą być sprzedawane oddzielnie, ale także w zestawach z kartami pracy, zeszytami ćwiczeń czy płytami CD.

Podręczniki szkolne odgrywają istotna rolę podczas zajęć lekcyjnych.

• Funkcja informacyjna łączy się bezpośrednio z przyswajaniem treści.

• Funkcja doskonaląca odpowiada za ćwiczenie nowych umiejętności, ale także tych już zdobytych.