Dobre podręczniki szkolne, czyli jakie?

paź 4, 2015 by

Sposoby wyróżnień elementów konstrukcji

• Tekst może być to tekst podstawowy i uzupełniający. Do np. rozdziału mogą być dołączone teksty, których zadaniem jest wspieranie tekstu głównego np. komentarze.

Dobre podręczniki szkolne, czyli jakie?


Autor zdjęcia: Sergey G

• Elementy, których zadaniem jest utrwalenie materiału i samodzielna kontrola stanu wiedzy np. pytania utrwalające, zadania, ćwiczenia, wskazówki do rozwiązania.

• Elementy, których zadaniem jest powtórzenie materiału np. instrukcje, fragmenty syntezujące, zestawienia, streszczenia, tablice.

Podręczniki można podzielić ze względu na:

• Prezentację treści. Podręczniki mogą zawierać tylko teksty, ale mogą także łączyć tekst z ilustracjami, wykresami, mapami, na rynku dostępne są również podręczniki obudowane, czyli takie, do których dołączone są np. przezrocza, kasety audio, płyty CD.

• Adresata treści – nauczyciel, uczeń, student.

• Formę i zawartość. Mogą to być Podręczniki szkolne0 główne, zbiory zadań, zeszyty ćwiczeń, atlasy, poradniki, przewodniki metodyczne.