Środki dydaktyczne w pracy nau...

sie 17, 2015 by

W pracy z uczniami nauczyciel może korzystać z tradycyjnych środków dydaktycznych takich jak podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty...

read more

Podręczniki, mapy, nagrania au...

sie 11, 2015 by

Środki dydaktyczne to nie tylko podręczniki szkolne, ale wszystkie urządzenia, przedmioty, które ułatwiają i usprawniają proces...

read more