Środki dydaktyczne w pracy nauczyciela

20:16 by

W pracy z uczniami nauczyciel może korzystać z tradycyjnych środków dydaktycznych takich jak podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, ale, aby urozmaicić zajęcia i ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy powinien wykorzystać inne środki bardziej nowoczesne.

read more

Podręczniki, mapy, nagrania audio – środki dydaktyczne

17:36 by

Środki dydaktyczne to nie tylko podręczniki szkolne, ale wszystkie urządzenia, przedmioty, które ułatwiają i usprawniają proces dydaktyczny. Dzięki środkom dydaktycznym uczniowie mają możliwość poznania rzeczywistości, wykorzystanie zdobytej wiedzy nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

read more